Yazı kategorisi: Genel

İçerik Uzmanlığı

Giriş

İçerik/Content Tanım: Haber, görsel, müzik,kitap , gazete ve aklınıza gelebilecek hemen her şey bir içeriktir. Bir konu, olay, nesne vb. hakkında sözlü, görsel veya yazılı dille anlatabilecek şeylerin tümünü kapsar.

İnsanlık var olduğu tarihten, günümüze kadar , yaşam alanı , sosyal alan, ekonomik alan olmak üzere  birçok alanda yenilenme ve dönüşüm içerisine girmiştir.
Bu değişim, öncelikle Sosyal, Ekonomik ve Bilim alanlarında kendini göstermiştir.

Eski mısir resimleri, yunan alfabesi , gutenberg baskı makinası ve ülkemizde bulunan tüm tarih verilerinin değişmesine neden olan Urfa daki bulunan T şeklindeki resim kitabeleri, bunlara başlıca örnektir.

İçerik uzmanlığını konusuna girmeden önce, konu ile bağlantılı bazı başlangıç tanımlamlamalarını, bilmemiz gerekiyor .

Bunlar; İletişim, Haberdar olma ve Alışveriştir. Öncelikle kelime anlamlarına bakalım.

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre iletişim, duygu ve düşüncelerin, akla uygun şekilde başkalarına aktarılması, bildirim ve haberleşme olarak tanımlanmaktadır.

Günumüzde iletişim çesitleri

Sözlü iletişim
Sözsüz iletişim
Yazılı İletişim

Haberdar olma, bir olay, bir meta vb konulardar bilgi sahibi olmayı ifade eder. Kamusal alanda da bu ihtiyac belirgin olduğundan, bununla ilgili olarak bilgi edinme yasası cıkarılmıştır. Birçok kurum cazibe merkezlerinde, günumuz teknolojisini kullanarak bu faaliyeti dolaylı olarak eksik , yetersiz olsa da bir şekilde , yerine getirmektedir. Yine anayasaya göre her vatandaşın gelişmelerden yeni kanunlardan haberdar etmek için resmi gazete çıkarılmaktadır.

Alışveriş bir amaca yönelik, fikir eşya vb konularda yapılan fiili ifade eder. Gecmiste bu ihtiyac sehirlerin, yolların oluşmasında büyük bir etkiye sahipti. Hatta günumuzde bu etki halen devam etmektedir. Devletler bircok antlasmayı bu ihtiyaclar doğrultusunda sınırlarını genişletmis yada belirlemistir. İstanbul şehri bu konuya en iyi örnektir.

Tanımlar ve konu ile ilgili  örnek olay ; x Bey yeni bir elbise alacak, bunun için önce hangi mevsimde kullanacağını , sağlığına bir katkısı var mı, fiyatı ekonomik mi , dış ve iç şeklinin hangi koşullara uygun olup olmadığı hususlarını öğrenmek istiyor.

Bunun için araştırmaya başlıyor.   Araştırma yaparken , kültürüne ve inancına uygun dergileri veya kitapları okuyor, modayı takip ediyor, sağlık uzmanlarının tavsiyelerine bakıyor, elbise satan yerleri geziyor. Konu ile bilgi sahibi oluyor ve bilmediği konularda haberdar oluyor. Sonrasında kararını verip alışverişini gerçekleştiriyor .

İletişim amaca yönelik bir araçtır. En basit tabir ile ihtiyaçlarımızı hedeflerimizi yerine getirmek için kullandığımız bir vasıtadır.

İçerik uzmanlığını tam olarak kavrayabilmemiz için,  iletişimin ne olduğunu kısaca ele alalım.

Nasıl İletişim kuruyoruz ?
İletişim kurarken, hangi aracı kurum , materyalleri seçiyoruz ? 
Kavramlarını incelememiz ve anlamamız gerekiyor.

İletişim kanallarının başında, birçok insanın sahip olduğu duyu organı gelir. Bunlar, işitme, görme, dokunma, tat ve koku almadır.

İkinci olarak ise kullanılan aracı materyallerdir. Bunlar da insanların faydalı ya da faydasız ihtiyaçları doğrultusunda, sürekli bir  değişim içerisinde olan araç ve gereçlerdir .

Örnek eskiden insanlar, resmi ve dini bayramlarda yakınlarını tanıdıklarını yüzyüze tebrik ederken,  sarılırken, sonrasında  değişen koşullar nedeniyle , karpostal göndermeye başlamışlardır . 

Gelişen teknoloji ise bu aracı vasıtaları bambaşka bir boyuta taşımıştır.  Artık çoğu insan otomatik gönderilen yüzlerce e mailin hangisine bakacağını şaşırmıştır.

Günümüzde  iletişim seviyesi kalitesi,  oldukca düşmüştür. Bunun birçok nedeni var , en başta  temel insani ihtiyaçlarını gideremez hale gelen insanlar tarafından dizayn edilmeye çalışan sistemdir.  Insanın kendini tanımaya yönelik sağlıklı çalışmalar yeterince yapılmadığından,  sonrasında yine insanlarda topluluk bazında hastalıklara neden olmuştur.

Demekki iletişim sadece bir fiil değil aynı zamanda , kullanan kişiyi kullandığı uslub, şekil ,yöntem olarak ta olumlu yada olumsuz kendisini ve başkalarını etkileyebilmektedir. Bu da topluluk önünde konuşan topluluğa hitap eden kişiler için , etik iletişim yasalarına ve başkaca toplumu koruyucu yasalara ihtiyacı doğurmuştur.

Konumuza geri dönersek, içerik uzmanı nedir diye bir değerlendirme yaparsak, Ben ” İnsan haklarına saygılı insanların mevcut zor şartlarını kolaylaştırıcı, çözüm odaklı insanlığa faydalı tanıtım yazıları” derdim.

İcerik Uzmanlığı ile ilgili önemli Kelimeler

serp: SERP ( Search Engine Results Page), arama motoru sonuç sayfası anlamına gelir. Google’da herhangi bir kelimeyi arattığınızda karşınıza gelen sayfaya verilen isimdir.

Yazar : Bilim, sanat,  vb geniş çaplı yazı alanlarında yazan kimseye denir .

Editör :Herhangi bir konu hakkında önümüze getirilmiş içeriğin incelenmesi, düzeltilmesi ve okuyucuya sunulacak hale getirilmesini sağlayan kişiye ”Editör” denir.

seo : web sitesi hakkında arama motorları için yapılan tüm iyileştirme çalışmaları olarak tanımlanabilir. Diğer bi deyişle arama motoru optimizasyonudur. Günümüzde bu alanda oldukca sık rastlanılan bi kavramdır.

Meta Description : Meta, hakkında demektir. Description açıklama demektir.

Title : Başlık demektir.

Tag : Etiket demektir.

Semantik web : Online ağlar üzerinde yer alan içeriklerin, yanlızca insanlar tarafından degil makinalar tarafından da anlaşılabilir, yorumlanabilir, ve kullanılabilir olmasını hedefleyen bir projedir.

Etkilesimli içerik : Yuksek etkileşime sahip online mecrada yer alan yazı, fotoğraf, ses, video vb unsurları kapsayan kullanan kişinin katılımını sağlayan içeriktir.

İcerik Oluşturma aşamaları

Senaryo : İceriğe kpnu edilmiş hikayedir.  Bu aşamada talep edilen içeriğin konusu belirlenir, hayali figurler olusturulur.

Iyi bir hikaye nasıl yazılır ?
Hikaye : Bir olayın yazılı ve sözlü anlatılmasıdır.

İyi bir hikaye yazma iki aşamadan oluşur
Bir, anlatilan olay nedir, bu olay nasıl ve hangi aracı vasıta ile anlatılacak, hangi yöntemler seçilecektir.

Tdk ‘ya göre Olay; “Ortaya çıkan oluşan durum, ilgi çekebilecek her türlü iş ve olayı kapsamaktadır”

Anlatı ; Sadece bir hikayeyi anlatmak icin bir olay yetmez, onu nasıl ve ne şekilde anlattığımızda önemlidir

Önerme; Açık nitelikli bir savı ortaya koymaktır. Sectigimiz içeriğin bir niyeti olmalıdır.

Mesela ;” İnsani insan yapan şey nedir ”  Blade RUNNER

Kendine gel Kendini bul Kendin Ol, Mustafa KOCAL

Sizde bir önerme yapın….

Kendi hikayenizi oluşturmak.

İçerigi hangi konu ile yazıyorsanız, konunun kahramanıni belirleyin, çevrenizden benzer karakterleri gözlemleyin.

Yol haritası ; Oluşturacağıniz icerik için bir plan oluşturun , ve nasıl yapacagınizı planlayın. Buna sadik kalın .Bitiminde Bir rapor hazırlayın .

Sinopsis ve sekanslar hazırlayın . Iceriğinizin cesitine göre önceden diyologlar olusturun .

Sonuç

Bilgisayar ve internet teknolojileri yeni bir donemin başlamasına neden oldu, yanında bircok kolaylık sağladı  ancak bilgi yönetiminin yetersiz kalması, cesitlendirmenin yeterince yapılmaması, doğru bilginin temel alınmaması , insanoğlunun kendisini ihmal etmesine neden oldu.