İnsan

Türkçe de hani , eşsesli kelimeler var , yazılışı aynı , manası ise kullanıldığı yere göre değişiyor . Madde ve mana tabir de böyledir.

Dem: Çayın demi
Dem:  irfan sahibi

İnsan vucudu bir ülke olsa idi,  başkent sizce neresi olurdu ?
Meclisi neresi olur du ?
Kütüphanesi neresi olurdu ?
İletişim yolu neresi olurdu ?

Siz hiç bir organın diğerini ötekileştirdiğini duydunuz mu ?

Bu vücudun dışında olan var mı ?

Cevap yazmanıza gerek yok muhakeme veya tefekkur nasıl düşünüp anlamlandırıyorsanız,  sadece biraz düşünün . 

Amacım öğretmek değil , farkındalık oluşturmak.

İnsan vucut yapısı halen dünyada ki en mukemmel organizma, en güzel sistem, uzerinde binlerce yıldır arastırma yapılıyor, şuan bilinen belki de çok az kısmı.

Birçok bilimsel tezin arkasında tabiattan gözlemleme vardır. Madde ve mana ilişkisi var. İlim var Bilim var . Hüzün var…

Bir ressamın resim çizerken bir nesnesye varlığa bakması gibi bakın , detayları vücudunuzda oluşturduğu hissi düşünün…

Şu soruları sorun kendinize!

Neden halen insan, üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, son noktasına ulaşılamıyor ? 

Neden bu mükemmel yapının sadece yaptığı görünen işe odaklanıyoruz.  ?

Neyden korkuyoruz ?

Bu calışma sistemini inceleyip, analiz , değerlendirmeyle, deney ile ülke yönetim ve icra safhasına, neden örnek olarak koyamıyoruz. ?

Neden bu yapıyı örnek alamıyoruz ?

Ya da niye örnek olamıyoruz ?

Mesele sadece bilimse , niye bilimi red ediyoruz ?

Sistemin en güzeli,  Hücrelerin birbiriyle olan alışverişi, uyumu, hangi uzvun ne işe yaradığı…

Bunu anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünku bu sistemde   değil bir insanının her bakterinin bir önemi var. Her maddeye bir ihtiyac var. Bir değer var.

İnsan olmak dendiğinde, bu yazı aklınızın kenarında bulunsun

Burda yazdıklarım,  sadece küçük bir kısım. Birçok bilinmeyen var. En son yapılan araştırmada insan gözü ve uzay arasında benzerlikler bulunmuş.

Nasıl bir rastlantı ki en mikro (en küçük ) ile en makro (en büyük) parçaya bakarken, makronun minyatürü mikronun içine koyulmuş. 

Maddenin Teleskopik ve Mikroskopik görüntusünden bahsediyorum.

İnsan olmak, insanı anlayabilmek …Ne muazzam..Belki yaşadığımız sıkıntıların kaynağı budur
Sağlıklı , bereketli, hayırlı günler dilerim.

İçerik Uzmanlığı

Giriş

İçerik/Content Tanım: Haber, görsel, müzik,kitap , gazete ve aklınıza gelebilecek hemen her şey bir içeriktir. Bir konu, olay, nesne vb. hakkında sözlü, görsel veya yazılı dille anlatabilecek şeylerin tümünü kapsar.

İnsanlık var olduğu tarihten, günümüze kadar , yaşam alanı , sosyal alan, ekonomik alan olmak üzere  birçok alanda yenilenme ve dönüşüm içerisine girmiştir.
Bu değişim, öncelikle Sosyal, Ekonomik ve Bilim alanlarında kendini göstermiştir.

Eski mısir resimleri, yunan alfabesi , gutenberg baskı makinası ve ülkemizde bulunan tüm tarih verilerinin değişmesine neden olan Urfa daki bulunan T şeklindeki resim kitabeleri, bunlara başlıca örnektir.

İçerik uzmanlığını konusuna girmeden önce, konu ile bağlantılı bazı başlangıç tanımlamlamalarını, bilmemiz gerekiyor .

Bunlar; İletişim, Haberdar olma ve Alışveriştir. Öncelikle kelime anlamlarına bakalım.

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre iletişim, duygu ve düşüncelerin, akla uygun şekilde başkalarına aktarılması, bildirim ve haberleşme olarak tanımlanmaktadır.

Günumüzde iletişim çesitleri

Sözlü iletişim
Sözsüz iletişim
Yazılı İletişim

Haberdar olma, bir olay, bir meta vb konulardar bilgi sahibi olmayı ifade eder. Kamusal alanda da bu ihtiyac belirgin olduğundan, bununla ilgili olarak bilgi edinme yasası cıkarılmıştır. Birçok kurum cazibe merkezlerinde, günumuz teknolojisini kullanarak bu faaliyeti dolaylı olarak eksik , yetersiz olsa da bir şekilde , yerine getirmektedir. Yine anayasaya göre her vatandaşın gelişmelerden yeni kanunlardan haberdar etmek için resmi gazete çıkarılmaktadır.

Alışveriş bir amaca yönelik, fikir eşya vb konularda yapılan fiili ifade eder. Gecmiste bu ihtiyac sehirlerin, yolların oluşmasında büyük bir etkiye sahipti. Hatta günumuzde bu etki halen devam etmektedir. Devletler bircok antlasmayı bu ihtiyaclar doğrultusunda sınırlarını genişletmis yada belirlemistir. İstanbul şehri bu konuya en iyi örnektir.

Tanımlar ve konu ile ilgili  örnek olay ; x Bey yeni bir elbise alacak, bunun için önce hangi mevsimde kullanacağını , sağlığına bir katkısı var mı, fiyatı ekonomik mi , dış ve iç şeklinin hangi koşullara uygun olup olmadığı hususlarını öğrenmek istiyor.

Bunun için araştırmaya başlıyor.   Araştırma yaparken , kültürüne ve inancına uygun dergileri veya kitapları okuyor, modayı takip ediyor, sağlık uzmanlarının tavsiyelerine bakıyor, elbise satan yerleri geziyor. Konu ile bilgi sahibi oluyor ve bilmediği konularda haberdar oluyor. Sonrasında kararını verip alışverişini gerçekleştiriyor .

İletişim amaca yönelik bir araçtır. En basit tabir ile ihtiyaçlarımızı hedeflerimizi yerine getirmek için kullandığımız bir vasıtadır.

İçerik uzmanlığını tam olarak kavrayabilmemiz için,  iletişimin ne olduğunu kısaca ele alalım.

Nasıl İletişim kuruyoruz ?
İletişim kurarken, hangi aracı kurum , materyalleri seçiyoruz ? 
Kavramlarını incelememiz ve anlamamız gerekiyor.

İletişim kanallarının başında, birçok insanın sahip olduğu duyu organı gelir. Bunlar, işitme, görme, dokunma, tat ve koku almadır.

İkinci olarak ise kullanılan aracı materyallerdir. Bunlar da insanların faydalı ya da faydasız ihtiyaçları doğrultusunda, sürekli bir  değişim içerisinde olan araç ve gereçlerdir .

Örnek eskiden insanlar, resmi ve dini bayramlarda yakınlarını tanıdıklarını yüzyüze tebrik ederken,  sarılırken, sonrasında  değişen koşullar nedeniyle , karpostal göndermeye başlamışlardır . 

Gelişen teknoloji ise bu aracı vasıtaları bambaşka bir boyuta taşımıştır.  Artık çoğu insan otomatik gönderilen yüzlerce e mailin hangisine bakacağını şaşırmıştır.

Günümüzde  iletişim seviyesi kalitesi,  oldukca düşmüştür. Bunun birçok nedeni var , en başta  temel insani ihtiyaçlarını gideremez hale gelen insanlar tarafından dizayn edilmeye çalışan sistemdir.  Insanın kendini tanımaya yönelik sağlıklı çalışmalar yeterince yapılmadığından,  sonrasında yine insanlarda topluluk bazında hastalıklara neden olmuştur.

Demekki iletişim sadece bir fiil değil aynı zamanda , kullanan kişiyi kullandığı uslub, şekil ,yöntem olarak ta olumlu yada olumsuz kendisini ve başkalarını etkileyebilmektedir. Bu da topluluk önünde konuşan topluluğa hitap eden kişiler için , etik iletişim yasalarına ve başkaca toplumu koruyucu yasalara ihtiyacı doğurmuştur.

Konumuza geri dönersek, içerik uzmanı nedir diye bir değerlendirme yaparsak, Ben ” İnsan haklarına saygılı insanların mevcut zor şartlarını kolaylaştırıcı, çözüm odaklı insanlığa faydalı tanıtım yazıları” derdim.

İcerik Uzmanlığı ile ilgili önemli Kelimeler

serp: SERP ( Search Engine Results Page), arama motoru sonuç sayfası anlamına gelir. Google’da herhangi bir kelimeyi arattığınızda karşınıza gelen sayfaya verilen isimdir.

Yazar : Bilim, sanat,  vb geniş çaplı yazı alanlarında yazan kimseye denir .

Editör :Herhangi bir konu hakkında önümüze getirilmiş içeriğin incelenmesi, düzeltilmesi ve okuyucuya sunulacak hale getirilmesini sağlayan kişiye ”Editör” denir.

seo : web sitesi hakkında arama motorları için yapılan tüm iyileştirme çalışmaları olarak tanımlanabilir. Diğer bi deyişle arama motoru optimizasyonudur. Günümüzde bu alanda oldukca sık rastlanılan bi kavramdır.

Meta Description : Meta, hakkında demektir. Description açıklama demektir.

Title : Başlık demektir.

Tag : Etiket demektir.

Semantik web : Online ağlar üzerinde yer alan içeriklerin, yanlızca insanlar tarafından degil makinalar tarafından da anlaşılabilir, yorumlanabilir, ve kullanılabilir olmasını hedefleyen bir projedir.

Etkilesimli içerik : Yuksek etkileşime sahip online mecrada yer alan yazı, fotoğraf, ses, video vb unsurları kapsayan kullanan kişinin katılımını sağlayan içeriktir.

İcerik Oluşturma aşamaları

Senaryo : İceriğe kpnu edilmiş hikayedir.  Bu aşamada talep edilen içeriğin konusu belirlenir, hayali figurler olusturulur.

Iyi bir hikaye nasıl yazılır ?
Hikaye : Bir olayın yazılı ve sözlü anlatılmasıdır.

İyi bir hikaye yazma iki aşamadan oluşur
Bir, anlatilan olay nedir, bu olay nasıl ve hangi aracı vasıta ile anlatılacak, hangi yöntemler seçilecektir.

Tdk ‘ya göre Olay; “Ortaya çıkan oluşan durum, ilgi çekebilecek her türlü iş ve olayı kapsamaktadır”

Anlatı ; Sadece bir hikayeyi anlatmak icin bir olay yetmez, onu nasıl ve ne şekilde anlattığımızda önemlidir

Önerme; Açık nitelikli bir savı ortaya koymaktır. Sectigimiz içeriğin bir niyeti olmalıdır.

Mesela ;” İnsani insan yapan şey nedir ”  Blade RUNNER

Kendine gel Kendini bul Kendin Ol, Mustafa KOCAL

Sizde bir önerme yapın….

Kendi hikayenizi oluşturmak.

İçerigi hangi konu ile yazıyorsanız, konunun kahramanıni belirleyin, çevrenizden benzer karakterleri gözlemleyin.

Yol haritası ; Oluşturacağıniz icerik için bir plan oluşturun , ve nasıl yapacagınizı planlayın. Buna sadik kalın .Bitiminde Bir rapor hazırlayın .

Sinopsis ve sekanslar hazırlayın . Iceriğinizin cesitine göre önceden diyologlar olusturun .

Sonuç

Bilgisayar ve internet teknolojileri yeni bir donemin başlamasına neden oldu, yanında bircok kolaylık sağladı  ancak bilgi yönetiminin yetersiz kalması, cesitlendirmenin yeterince yapılmaması, doğru bilginin temel alınmaması , insanoğlunun kendisini ihmal etmesine neden oldu.

İletişim

İletışimsizlik içindeki kayboluş

Bizim en büyük eksikliğimiz, dili sadece bir konuşma vasıtası gibi bir basit anlama yüklememiz.

Oysa öyle geniş bir alan ki !

Misal ;

Uzay, kelime olarak sadece dört harf . Anlam olarak sonu olmayan keşfedilememis boşluk.

Mana alanında ise tirilyonlarca ve hatta sayısız gezegen ve günes sistemini içinde barındıran bir sonsuzluk şiiri.

Dünya, Kelime olarak beş harf. Anlam olarak eko sistem.

Mana olarak kapsadığı alan, milyarlarca birbirinin aynısı olmayan, insanın,  bitkinin, hayvanın kainattaki tek evi.

İletişim ; duygu ve düşüncenin alışveriş halidir, bir telgraf hattı gibi, bir karayolu gibi, yada bir tranvay hattı gibi, bir başlangıc , bir ulaşım, bir varış , bir geri dönüş, hali…  

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklardaki dil , medeniyet mirası olup bir toplumdan bir topluma geçmiş bir birikimdir.

Üstelik sahip olunan inanç ile duygusal ve mana yönünden ciddi bir derinlik kazanmıştır.  Bu sebeple Türkçe bencede bu birikime sahip nadir dillerden bir tanesidir.

Şu noktayı iyi irdelemeli,  mutlu insan iletişimi düzgün kuran insan modelidir .

İnsan neden iletişim kurar ?

Sohbet, ihtiyacını belirtme, anlam karmaşasının önune geçmek, kendini anlamak, dünyayı ve kainatı anlamak, eğitim , öğretim, temel ihtiyaçlar. Bir tiyatroya gittiğimizde bile bilet alacağımızda önce danışmaya gidip, ben gösteriyi izlemeye geldim bir bilet verirmisiniz, diyoruz . 

İletişim ise sadece insanlar ile kurulmaz. Bitki araç hayvan bunlarında kendine göre bir lisanı var. Mesela bir köpek kuyruk sallıyorsa , sizi sevmiştir. Bir kedi miyavlıyorsa sizden birşey bekliyordur. Kuşlar ötüyorsa diğer kuşlar ile iletişim sağlıyordur.  Bir ağac kurumuşsa sessizce su istiyordur. Demir madeni yüksek ısıda erir .

Netice olarak; İletişim sadece seslerden oluşan bir kavram değil. Beş duyu organımızla hatta göremediğimiz, hava, su , frekanslar , manyetik dalgalar vb ile kurulabiliyor.

En sağlıklısı diye seçim yapmak biraz zor, lakin talep eden kişinin fiziki ve ruhsal durumuna göre bir kullanım gereksimi aşikar.

Mana boyutunda duru ben başka dil bilmedim, konuyu anlamayanlara türkçe dilinin duruluğuna örnek bir dizi olan Trt deki yunus emre dizisini öneririm. O vakit

Şimdi isterseniz, iletişim ile söylenmiş güzel deyişlere bakalım ;

Etkin iletişimde bulunabilmek için hepinizin dünyayı farklı şekilde algıladığımızın ve bu algılamalarımızı diğerleriyle iletişimimizde rehber olarak kullandığımızın farkına varmalıyız.

M. L.K

Çocuklar duyarak, yani hissederek iletişim kurarlar. Çocuk bir ruh okuyucusudur. Karşısındakinin ne söylediğini değil, ne söylemek istediğini anlarlar.

S. Çamlıca

En büyük iletişim problemimiz:
Anlamak için dinlemiyoruz.
Cevap vermek için dinliyoruz.Bingaman

Harfler, kelimeler ve cümleler çok derin .

M.Kocal

Arayış

Teşbih ile manadan maddeye bir köprudur deniz kıyısı,  insan ne karadadir ne denizde , ikisi arasinda kaybolmustur ve aslinda cogu insan ayni hissi yasar kimisi once kimisi sonra , cogu kaybolur , kaybolmamak için umutla aramalı..dikkat etmeli bir nirengi noktası bulmalı, bu koskoca kainatta, gezegenler bile kum tanesi hükmündeyken !

Ayna

Aynaya bakıyorsun ve kendini görüyorsun, ama gerçekten, bu sen değilsin. Demek istediğim, gözlerin, burnun ve sevimli gülüşün var, ama hepsi bu değil. Çünkü görmüyorsun  Varlığınızla dokunduğunuz yaşam miktarı. Gülümsediğini ve güldürdüğün tüm insanları görmüyorsun. Ne kadar güçlü olduğunu görmüyorsun. Aslında, üstesinden geldiğin tüm savaşlar tamamen görünmez.  Aynaya baktığınızda, dış özelliklerinizin altında saklı. Öyleyse, şunu söylediğimde beni dinle: bir yansıma kadar basit değilsin. Karmaşık, harikasın ve bir aynanın sahip olmadığı muhteşem bir şeysin  gösterme yeteneği. Ormanda sadece bir ağaç, galakside bir yıldız, sahilde bir kum tanesi gösteriyor ve siz bundan çok daha fazlasısınız. Lütfen buna inanın.